Prehlásenie o autorských právach

Ponúkané produkty, ktoré sú umiestňované na internetovej stránke www.mojaprint.sk sú autorskými dielami. Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Bez výslovného súhlasu spoločnosti MOJA print, s.r.o. nie je žiadna fyzická alebo právnická osoba oprávnená kopírovať, upravovať, zverejňovať a využívať obsah tejto webovej stránky na komerčné účely. V prípade záujmu o spoluprácu a ďalšie komerčné využitie našich grafík, obrázkov a textov sa môžete obrátiť na konateľov spoločnosti MOJA print, s.r.o.

V prípade porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude naša spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, napr. Autorského zákona a Trestného zákona.