Katarína Sujová Kalmanová

 

Inšpiráciou pri mojej tvorbe je najmä príroda, dianie okolo nás, ich odraz vo mne. Je to snaha zachytiť momenty, pocity a každodenné okamihy, ktoré sa ma dotýkajú

Showing 1–12 of 37 results

Showing 1–12 of 37 results